اطلاعات تماس

فونت پارسی دیما در ابتدا با نام فونت ایرانی شروع به کار کرد اما در نهایت تصمیم بر این شد تا فونت ها براساس تایپ فیس های تولید شده گسترش پیدا کنند. به همین منظور این سایت راه اندازی شد. ما در این سایت سعی بر این داریم تا تایپ فیس های معروف فونت دیما را در اوزان مختلف و برای استفاده شما توسعه بدهیم. امیدواریم این سایت نیاز شما را پاسخگو باشد.